Now showing items 21-40 of 783

  • Algebraic Numbers and Fourier Analysis 

   Salem, R. (D.C. Heath and Co., 1963)
   The content of the book consists of 4 chapters. Chapter 1: A remarkable set of algebraic integers. Chapter 2: A property of the set of numbers of the class S. Chapter 3: Applications to the theory of power series, another ...
  • Analytic Number Theory 

   Newman, Donald J. (Springer, 2000)
   Some of the central topics in number theory, presnted in a simple and concise fashion. The author covers an amazing amount of material, despite a leisurely pace and emphasis on readability. His heartfelt enthusiasm enables ...
  • Analytic Number Theory 

   Jia, Chaohua; Matsumoto, Kohji (Kluwer Academic Publishers, 2001)
   From September 13 to 17 in 1999, the First China-Japan Seminar on Number Theory was held in Beijing, China, which was organized by the Institute of Mathematics, Academia Sinica jointly with Department of Mathematics, Peking ...
  • Applications of Mathematics: Stochastic Integration and Differential Equations 

   Protter, Philip E. (Springer, 2005)
   It has been 15 years since the first edition of Stochastic Integration and Differential Equations, A New Approach appeared, and in those years many other texts on the same subject have been published, often with connections ...
  • Applied Mathematical Sciences 

   Hoppensteadt, F. (Springer, 1992)
   For the second edition, the author has restructured the chapters, placing special emphasis on introductory materials in Chapters 1 and 2 as distinct from presentation materials in Chapters 3 through 8. In addition, more ...
  • Arithmetic Theory of Elliptic curve 

   Coates, J. (Springer, 1997)
   The arithmetic of elliptic curves is a rapidly developing branch of mathematics, at the boundary of number theory, algebra, arithmetic algebraic geometry and complex analysis. After the pioneering research in this field ...
  • Astronomy: The World's Best-Selling Astronomy Magazine 

   Eicher, David J. (Kalmbach, 2017)
   The world's best-selling astronomy magazine offers you the most exciting, visually stunning, and timely coverage of the heavens above. Each monthly issue includes expert science reporting, vivid color photography, complete ...
  • Ánh xạ tựa đơn điệu tăng 

   Nguyễn, Thạch (Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Cho đến nay tài liệu về ánh xạ tựa đơn điệu tăng chỉ là các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành bằng tiếng anh, tiếng đức. Và được trình bày rất cô đọng, vắn tắt. Luận văn này có mục tiêu trình bày khái ...
  • Ảnh hưởng của sử dụng kết hợp thuốc bảo vệ thực vật hoạt chất Chlorpyrifos ethyl và Fenobucarb đến hoạt tính enzyme Cholinesterase cá lóc (Channa striata) 

   Nguyễn, Văn Toàn (Trường Đại học Cần Thơ, 2018)
   Luận án trình bày một số nội dung chính: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc BVTV ở một số vùng chuyên canh lúa Đồng bằng sông Cửu Long, xác định ảnh hưởng riêng lẻ, hỗn hợp hoạt chất Chlorpyrifos ethyl và Fenobucarb đến hoạt ...
  • Basic Algebra 

   Knapp, Anthony W. (Boston: Birkhäuser, 2006)
   Basic Algebra and Advanced Algebra systematically develop concepts and tools in algebra that are vital to every mathematician, whether pure or applied, aspiring or established. Together, the two books give the reader a ...
  • Basic Math and Pre-Algebra 

   Jerry, Bobrow (Hungry Minds, 2001)
   CliffsQuickReview course guides cover the essentials of your toughest classes. Get a firm grip on core concepts and key material, and test your newfound knowledge with review questions. Whether you're new to fractions, ...
  • Bài giảng môn học Đại số A1 

   Lê, Văn Luyện (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, 2010)
   Đại số là một ngành toán học nghiên cứu một cách trừu tượng hệ thống số đếm và các phép tính giữa chúng, bao gồm cả một số chủ đề cao cấp như lý thuyết nhóm, vành, trường, lý thuyết bất biến... Đại số được xem như là ngành ...
  • Bài giảng Phương pháp số 

   Phan, Thị Hà; Phan, Đăng Cầu (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2006)
   Nội dung sách gồm 6 chương: Chương 1 số xấp xỉ và sai số, chương 2 các phương pháp số trong đại số tuyến tính, chương 3 phép nội suy và hồi quy, chương 4 tính gần đúng nghiệm của phương trình phi tuyến, chương 5 tính gần ...
  • Bài giảng Phương pháp tính 

   Trường Đại học Hàng hải (Đại học Hàng hải, 2008)
   Trình bày các khái niệm sai số, cách tính gần đúng nghiệm của phương trình, cách tính gần đúng đạo hàm và tích phân; phép nội suy hàm và giải gần đúng phương trình vi phân thường.
  • Bài giảng Xác suất và Thống kê 

   Nguyễn, Đức Phương (Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011)
   Trình bày kiến thức về biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất, quy luật phân phối xác suất thông dụng, các định lý giới hạn, cơ sở lý thuyết mẫu, ước lượng của biến ngẫu nhiên và ...
  • Bài tập giải sẵn Giải tích I 

   Trần, Bình (Khoa học và Kỹ thuật, 2009)
   "Bài tập giải sẵn Giải tích I" trình bày các bài tập từ dễ, trung bình đến khó, đại diện cho các loại tương ứng với các phần lý thuyết theo chương trình toán giải tích hiện đại.
  • Bài tập giải sẵn Giải tích II và III: Tích phân nhiều hàm biến, phương trình vi phân, lý thuyết chuỗi 

   Trần, Bình (Khoa học và Kỹ thuật, 2009)
   Trình bày áp dụng phép tính vi phân vào hình học, tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường và mặt, phương trình vi phân. Lí thuyết về chuỗi kèm theo phụ chương các công thức thông dụng.
  • Bài tập Hình học cao cấp 

   Nguyễn, Mộng Hy (Giáo dục, 2007)
   Tài liệu “Bài tập hình học cao cấp” của Nguyễn Mộng Hy được biên soạn với mục đích nhằm trình bày bài giải và hướng dẫn cách giải bài tập, ôn tập các kiến thức đã học ở trường phổ thông, trình bày các định nghĩa, định lý, ...
  • Bài tập Hóa học đại cương: Dùng cho sinh viên các trường Cao đẳng 

   Lê, Mậu Quyền (Giáo dục, 2007)
   Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn cách giải các bài tập hóa học về cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử. Áp dụng nguyên lý thứ nhất và thứ hai của nhiệt động học. Cân ...
  • Bài tập Phương trình vi phân 

   Nguyễn, Thế Hoàn; Trần, Văn Nhung (Giáo dục, 2012)
   Quyển sách "Bài tập phương trình vi phân" là một tài liệu hữu ích cho các sinh viên ngành Toán, đồng thời có thể hỗ trợ cho các cán bộ giảng dạy trong các giờ chữa bài tập. Một số phần của tài liệu cũng có thể sử dụng làm ...