Now showing items 1-1 of 1

    • Giáo trình Cơ học: Dùng cho sinh viên chuyên ngành khoa học tự nhiên 

      Bạch, Thành Công (Giáo dục, 2005)
      Giáo trình gồm 13 chương trình bày các nội dung chính về động học chất điểm, động lực học chất điểm, hệ quy chiếu phi quán tính, lực quán tính, công và năng lượng, hệ chất điểm, vật rắn, bài toán hai hạt và ứng dụng, dao ...