Now showing items 1-1 of 1

    • Một vũ trụ lạ thường: Phát mình lại môn vật lý theo chiều ngược 

      B. Laughlin, Robert (Trẻ, 2012)
      Có hai điều tối quan trọng mâu thuẫn với nhau thôi thúc tâm trí con người-một là ý muốn đơn giản hóa một sự việc thành những bản chất của nó, thứ nữa là ý muốn thông qua những bản chất để thấy được những hàm nghĩa lớn hơn. ...